მეგობრობაზე

მეგობრობაზე.

ყველაფრით დაღლილს, სანატრელად სიკვდილი დამრჩა,რადგან მათხოვრად გადაიქცა ახლა ღირსება,რადგან არარამ შეიფერა ძვირფასი ფარჩა,რადგან სიცრუე ერთგულების გახდა თვისება,რადგან უღირსებს უსამართლოდ დაადგეს დაფნა,რადგან მრუშობით შელახულა უმანკოება,რადგან დიდებას სამარცხვინოდ უთხრიან საფლავს,რადგან ძლიერი დაიმონა კოჭლმა დროებამ.რადგან უწმინდეს ხელოვნებას ასობენ ლახვარს,რადგან უვიცი და რეგვენი ბრძენობს ადვილად,რადგან სიმართლე სისულელედ ითვლება ახლა,რადგან სიკეთე ბოროტების ტყვედ ჩავარდნილა.ასე დაღლილი, ამ ქვეყნიდან გაქცევას ვარჩევ,მაგრამ არ მინდა, ჩემი სატრფო ობლად რომ დარჩეს...

სრულად ჩვენება...
კომენტარი